Contacten Amersfoort

Een lijst gebaseerd op de boeken van J. Bloemhof "Amersfoort '40-'45" of op gegevens die ik in de dossiers van Archief Eemland heb nagezocht, met betrekking tot mijn opa, W.F. Engel sr. die tussen 1939 en 1941 Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst in Amersfoort was. De filters (Blauw) helpen me een beeld te vormen van de mensen en situaties die mijn opa heeft aangetroffen in Amersfoort in deze jaren. De weergave ervan kan je bovenin kiezen. Adressen, beroepen, etc. zijn vanzelfsprekend van die tijd. Na de tweede wereldoorlog werden diverse straatnamen veranderd en in enkele gevallen werd zelfs de wijk gesloopt ('t Sasje). In de notities staat een korte samenvatting , niet bedoeld als volledige informatie.